Psalm 141:2 (HSV)

„Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn.”

In deze digitale gebedsschaal vind je dankgebeden en gebedsverzoeken van broers en zussen. Ook is er plaats om jouw gebeden in de gebedsschaal te leggen, die we aan God mogen toevertrouwen zoals we dat kunnen lezen in Openbaring.

„Hij (de engel) offerde de wierook, samen met de gebeden van de mensen die bij God horen. En de rook van de wierook steeg mét de gebeden op naar God."
Openbaring 8:3-4 (BB)

Voor een luisterend oor en gebed

Zondag en elke werkdag
van 10.00 - 12.00
's Avonds elke werkdag
van 19.00 - 21.00

bel 050-3215620

Nadine {15-11} Dat mijn broertje zomaar binnen komt lopen vanmorgen en dat we samen deze dienst mogen bijwonen. Dankbaar!

Gerrie {15-11} Ondanks dat we niet als gezamenlijke kerk bij elkaar kunnen zijn, bid ik voor geestelijk blijvende eensgezindheid in Jezus naam.

Susanne en... {15-11} Dankuwel Heer voor onze prachtige dochter die vandaag 11 jaar mocht worden. Wat zijn we gezegend met zo'n mooi kind. Prijs God daarvoor!

Anoniem {15-11} Ik kom net uit een relatie van 7 jaar en hadden wij plannen om te trouwen. Dit is enorm pijnlijk voor mij! Hopende dat wij met Gods wil elkaar weer vinden. Moge de Heere mij leiden in alle keuzes die ik maak en kracht geven en dat mijn relatie met God alleen maar sterker mag worden! Dit bid ik ook voor mijn ex verloofde.

Rieta {14-11} Dank God voor de genezing van Sven Kamstra! Na het weekend van 31okt./1nov. zijn de zwellingen verdwenen! Bid dat de genezing doorzet en dat Svens dossier gesloten kan worden!

Jolanda {14-11} Graag gebed voor Janny en haar jonge puberzoon. Dat zij de liefde van onze lieve Vader mogen gaan leren kennen, voelen en ervaren. Ik bid dat er heel veel mensen voor hen gaan bidden zodat er iets heel moois in hun leven mag gaan gebeuren!

Arend {11-11} Graag gebed voor Erick. Hij heeft het moeilijk. Zijn ouders zijn gestorven toen hij jong was. Hij heeft daardoor geen opvoeding gehad en heeft een trauma opgelopen. Hij worstelt met geloof, gebed, eenzaamheid, verslaving etc. Willen jullie voor hem bidden?

paulien {08-11} dankbaar voor mijn nieuwe huisje, maar ook gebed voor rust en overzicht voor het verhuizen.

Feike {08-11} Volhard in het gebed (Rom. 12.12) Voor genezing van de zoon van goede vrienden die chronisch ziek is

Feike {08-11} Voor een goede vriend waarvan zijn vrouw plotseling is overleden en hij zich nu heel eenzaam en verdrietig voelt. Feike

Hanneke {04-11} Femke is overleden, moeder van 5 kinderen. Zij getuigde dat ze naar Jezus ging en het beter kreeg hoe verdrietig ook voor haar man en kinderen. Bid met mij mee om hemelse troost in het gemis en het straks staan aan het graf. En dat haar jonge kinderen kunnen verdragen dat dit kwaad is dat niet van God komt, maar Zijn goedheid laat zien in het kwaad

Anoniem {26-10} Gebed voor alle mensen die eenzaam en bang zijn, gebed voor alle mensen die worstelen met hun geloof in deze ingewikkelde tijd. Gebed voor verbinding, dat we naar elkaar blijven luisteren en elkaar kunnen dienen. En dank voor God hoe goed Hij is.

Wil jij dit ook voor je Kerkgemeente? Mail!

©2020 voor de Stadskerk