Psalm 141:2 (HSV)

„Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn.”

In deze digitale gebedsschaal vind je dankgebeden en gebedsverzoeken van broers en zussen. Ook is er plaats om jouw gebeden in de gebedsschaal te leggen, die we aan God mogen toevertrouwen zoals we dat kunnen lezen in Openbaring.

„Hij (de engel) offerde de wierook, samen met de gebeden van de mensen die bij God horen. En de rook van de wierook steeg mét de gebeden op naar God."
Openbaring 8:3-4 (BB)

Voor een luisterend oor en gebed

Zondag en elke werkdag
van 10.00 - 12.00
's Avonds elke werkdag
van 19.00 - 21.00

bel 050-3215620

Feike {21-02} Gebed voor genezing van een chronisch zieke zoon van goede vrienden

Anoniem {19-02} Dat mijn vriend mag gaan begrijpen wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan en dat God zijn hart zal bekeren. Hij is nieuwsgierig, wil er meer in groeien, maar het kwartje moet nog vallen.

Els {16-02} Ik vraag gebed voor een lieve zus die al lange tijd ernstig lijdt onder de macht van de duisternis. God is groot en machtig en hij regeert in haar leven, maar toch blijft het trekken. Bidt voor rust en hoop!

Anoniem {14-02} Wij bidden zelf al een tijd voor deze kwestie. Het heeft te maken met onze jongste dochter van bijna zeven maanden. Wij 'wachten' op een antwoord van de Heer. Bewust wil ik het verzoek open houden en niet invullen, maar vragen of er mensen zijn die met een open houding willen bidden, in de verwachting dat God een woord of beeld zal geven.

Arnoud {12-02} Graag gebed voor mijn broer Ronald die een zware tijd doormaakt, zowel op het werk als in privésfeer.

Jessica {12-02} Graag een gebed voor mijn broer die kampt met een depressie. Hij zit al jaren met zichzelf in de knoop en de gekregen hulpverlening lijkt maar niet te werken. Ik bid geregeld of God met hem wil zijn en hem wil genezen, maar ook dat mijn broer kennis mag maken met God en zijn goedheid. Alvast dank ❤️

Anoniem {07-02} Wij zijn dankbaar dat wij in vrijheid mogen leven en in vrijheid u mogen aanbidden. Wij zijn ook dankbaar dat God ons bij elkaar hebt gebracht en dat wij dit jaar mogen trouwen. Graag gebed voor de voorbereidingen en dat al onze dierbaren erbij mogen in deze coronatijd.

Gerrie {07-02} Dat ik emotionele balans mag vinden, zodat ik weer volledig mag dienen in Gods koninkrijk

Greetje Bos {01-02} Hallo, Heb per abuis mijn kaartje eruit gedaan. Willen jullie voor mij blijven bidden voor de uitzaaiingen op mijn botten en longen. Vriendelijk bedankt. Gods liefdevolle zegen voor allemaal. Greetje.

Anoniem {31-01} Ik wil graag bidden voor lavoya dat ze in een goed gezin terecht komt waar ze wil liefde en geborgenheid mag vinden en waar ze dan vaker een bezoek regeling heeft en ik wil de heer vragen om over lavoya en haar papa te waken zo dat er een goed besluit wordt genomen wat het beste is voor hun is en waar de heer met trots op neer mag kijken

Marijke {31-01} Heer, ik probeer elke dag mijn leven in Uw handen te leggen. Maar ik vind het zo moeilijk te ontdekken welk pad U met mij wilt gaan. Help mij op U te blijven vertrouwen en echte vervulling in U te vinden. Dat, ook al begrijp ik niet alles, ik het bij U blijf zoeken, ik naar U mag blijven verlangen. Amen

Anoniem {31-01} In 2008 werd mijn lieve vrouw ziek als gevolg van een operatie. Een lange tijd van weinig energie en allerlei lichamelijke problemen brak aan. In die periode ze God tegen mij: "zij wordt weer helemaal beter". Het heeft veel tijd gekost, maar God heeft gedaan wat Hij heeft gezegd. Want ze is beter! Werkt weer, en heeft weer energie. Dank aan God!

Lenneke {31-01} Ik wil bidden voor mijn zusje. Ze is op 01/01 bevallen van een dochter. Met mijn nichtje gaat het hartstikke goed! Maar mijn zusje heeft nog veel pijn en heeft veel lichamelijke klachten. Willen jullie meebidden dat God ingrijpt en haar lichaam zal herstellen! Dat ze verwonderd mag zijn over wat God allemaal kan.

Jolanda {31-01} Graag gebed voor John Visser, hij heeft veel pijn, God Genees hem en verlicht zijn pijn! Zegen ook zijn vrouw , geef haar wijsheid en Kracht! Ontfermt U zich over deze lieve mensen!

Anoniem {31-01} Dat mensen hebben gebeden voor mijn moeder die in een psychose zat en voor ons gezin. Het is in de thuissituatie weer rustiger en er is nu hulp. Maar een doorbraak is nog wel hulp nodig

Anoniem {31-01} Graag gebed voor met helen van mijn gebrokenheid. Ik ben sinds 2 jaar weduwe en voel me eenzaam en kwetsbaar. Ik ben op zoek naar richting en heelheid en liefde in mijn leven. Daarnaast draag ik de zorg voor onze twee zoontjes van 7 en 3. Bevrijdt ook hun van hun verdriet en rouw en bevrijdt in het bijzonder mijn oudste zoon van zijn angsten.

Anoniem {31-01} Graag gebed voor genezing van een vertroebeld oogzicht

Ydet {31-01} Dat de operatie aan mijn knie goed mag gaan vrijdag (5 feb)

Antje en K... {31-01} Graag gebed voor herstel in ons gezin. Antje Oosterhof

Dorothé {31-01} 1 jaar en 5 maand na een heftig ongeluk gevolgd door een pittige tijd voel ik me bijna weer de oude, zo dankbaar dat ik weer mezelf kan zijn! Dank God voor herstel, mijn geweldige gezin en lieve mensen om me heen! We zijn er nog niet naar zitten nog steeds in de lift naar boven 🙌🏼 Mijn gebed is dat we kracht & vertrouwen krijgen voor komend jaar.

Nicole {31-01} Ik wil graag voor mezelf gebed vragen. Ik heb sinds een paar dagen last van mijn nek, schouders, rug en soms hoofd. Het zit een beetje vast, ik ben al naar de fysio geweest en ga daar donderdag weer heen. Het kan met mijn thuiswerkplek te maken hebben. Ik heb het al o mijn werk aangegeven en er komt een los toetsenbord. Wil graag dat pijn weggaat.

Anoniem {31-01} Het lukt mij niet meer mijn vrouw lief te hebben en datgene te doen wat ze van mij verlangt, hoewel ik dat wel heel graag wil. Ze geeft mij al heel lang niet meer wat ik nodig heb en wil dit ook niet inzien of aanhoren. God moet haar/mijn hart zacht maken dat ze/we ontvankelijk worden voor geven en nemen in het huwelijk zoals Hij dat wil.

Geraldine {31-01} Graag gebed voor een nieuw huis. Morgen moet ik de sleutels inleveren van mijn huidige plekje en ik heb nog geen nieuw plekje gevonden

Anoniem {31-01} Graag gebed voor Maria en Frans, en anderen, die te kampen hebben met de ziekte kanker. Graag ook gebed voor de mensen om hun heen staan, dat zij ook de kracht krijgen om hun geliefden bij te staan. Vooral in deze tijd, waarin het vaak niet mogelijk is om mee te gaan naar de behandelingen, kan het vaak eenzaam voelen.

Anoniem {31-01} Graag gebed voor de gezinnen waarin ze geliefden moeten missen, door overlijden, scheiding of doordat kinderen uit huis zijn geplaatst. Heer ontferm U over hen!

Greetje {31-01} Ook nog bedankt voor die heerlijke kerstbrood

Margreet B... {30-01} Graag gebed voor Werner Maas. Hij heeft maandag een zware hartoperatie. Wees met hem, bescherm en bewaar hem. Wilt U hem rust en vrede geven? Zegen de doktoren en wees met Gerrie .(zijn vriendin) en de familie.

Anoniem {30-01} Mijn schoonmoeder ligt met Corona in het ziekenhuis. Ze heeft een dubbele longontsteking en is zonder zuurstof erg benauwd. Graag bidden voor genezing!

Anoniem {30-01} Gebed voor ons huwelijk dat doordat ik een terugval heb gehad met mijn pornoverslaving dreigt stuk te gaan. Tevens gebed tegen de verslaving dat ik daar voor eens en altijd van bevrijd mag worden. Moge de kracht van Jezus over ons komen opdat wij samen met Hem door deze moeilijke tijd heen mogen komen.

Anoniem {30-01} Gebed voor de stadskerk en allen die daarin dienen.

Namens oud... {29-01} Gebed voor Nune 9 jaar en Davit 7 jaar dat ze in Nederland mogen blijven, het land waar ze geboren zijn. De overheid wil ze terug sturen naar Armenië, een land die ze niet kennen. Heer ontfermt U zich over deze kinderen en hun gezin! We geloven in het wonder dat U kunt verrichten. Zegen de overheid en de mensen die over hun lot moeten beslissen....

Anoniem {27-01} Ik zou graag gebed willen voor m'n keel. Mijn keelamandelen zijn al een half jaar opgezet en heel veel last van. Ziekenhuizen zijn te druk om te opereren en wil hier snel van af zijn.

Feike {24-01} Dat de chronisch zieke zoon van goede vrienden, na zoveel jaren, mag genezen!

Anoniem {20-01} Graag gebed voor mijn zoon van 12 jaar. Hij kan zichzelf moeilijk vermaken en ik merk dat hij school en sociale contacten mist. Merk dat alle maatregelen diep ingrijpen in zijn leven. Graag gebed voor al onze kids en tieners. God schijn sterker door onze kinderen heen. Veilig zijn zij in uw armen!

Titia {17-01} Graag wil ik vragen of mensen voor mij willen bidden of ik een nier moet afstaan aan iemand waar ik (nog) geen goeie relatie mee heb. Het ligt echt op mijn hart maar ik weet niet of het een impulsieve gedachte van mijzelf is of dat God dit van mij vraagt. Ik geloof in de kracht van het gebed!

Anoniem {17-01} dank voor mijn prachtige kinderen!

Anoniem {17-01} gebed voor openbaring in een situatie waar gerechtigheid op zijn plaats is en tot eer van God en zijn gezin

Marleen {17-01} Graag gebed voor een duurzame doorbraak in stemmingswisselingen van Filip en een volledig lichamelijk herstel (van oorsuizen, rugpijn, vermoeidheid, spierspanning). Worden zoals God hem bedoeld heeft.

Anoniem {17-01} Gebed voor onze buurvrouw Geertje, ze kent Jezus niet. Ze heeft ernstig hartproblemen en haar leven is ernstig beperkt door haar gezondheidsproblemen. Gebed dat Jezus haar hart aanraakt en dat ze Hem mag leren kennen als haar verlosser en Heer

Anoniem {17-01} Om blijven vertrouwen en geloof te hebben voor doorbraak en herstel door onze Heelmeester in situaties die onoplosbaar lijken te zijn bv al 20 jaar ernstige depressie schoonzus wat ook na intensieve therapieën blijft bestaan. Macht van woede uitbarstingen, intense eenzaamheid,doodsverlangen yoga maar niet de hulp willen aanvaarden van Jezus .

Anoniem {17-01} De Here God. de Here Jezus wil dat we GELOOF hebben voor genezing. gebed zonder geloof werkt niet, heb GELOOF!

Anoniem {17-01} ik kan helaas niet in de chat komen...daarom dank ik jullie zo voor jullie woorden, gebed en geloof Glorie aan God!

Anoniem {17-01} Lieve papa, Ik wil voor mij vader bidden omdat gister was bloed in urine en hij heeft bloed dunner .

RB {17-01} Graag gebed voor doorbraak en genezing van trauma's. Gebed voor doorbraak in de vermoeidheid. Dat God deuren gaat openen waarvan ik ze nu wellicht niet zie en iig een snelle plek bij Vrijheid&Herstel. Openbaring van Jezus van Zijn plannen voor mij persoonlijk en voor ons gezin

Anoniem {16-01} Dat deze tijd een tijd is van terugkeer naar Jezus. Nu de controle kwijt lijkt, verwarring en eenzaamheid dat mensen het gaan uitroepen naar God.

Bart {16-01} We bidden voor genezing van Corona voor de hele familie. En dat onze hoop op Hem gericht mag zijn, dat we mogen loslaten wat op deze wereld is en steeds meer mogen focussen op Hem. Dat Zijn vrede en Zijn liefde werkelijk zal heersen in onze harten en ons en dat wij door Zijn vrede en liefde een getuigenis zullen zijn in deze wereld. Amen

Anoniem {16-01} Graag gebed voor onze dochter. Ze gaat bijna bevallen van haar eerste kindje. Omdat de baby in een stuit blijkt te liggen, zal het kindje via een keizersnee geboren worden. Graag gebed voor rust, vertrouwen en een voorspoedige bevalling.

Anoniem {16-01} Wilt u voor mijn huwelijk bidden, mijn man negeert mij nu al 5 maanden. Hij heeft een vorm van autisme, ben ik achter gekomen. Hij is steeds maar somber en zondert zich af in de slaapkamer, eigenlijk als een klein kind. Deze maart zijn we vijf jaar getrouwd.

Albert {16-01} Thuiswerk, thuisonderwijs, thuishuishouden, thuisgezin. Dit kan voor spanningen en stress zorgen. Moge onze huizen in deze tijden werkelijk gevuld zijn met Gods Glorie, liefde, geduld, zachtmoedigheid.

Gerda de Valk {16-01} Graag gebed voor onze staf voor wijsheid Heer, zodat ze in deze moelijke langdurige periode voor ons allemaal, de juiste keuzes mogen maken zoals U dat wil. Daar gaat het om om Uw wil! Heer wat kunnen we voor U doen? Dank U Vader 😇🙏🏻

Jeroen {16-01} Ik wil gebed vragen voor iedereen die in het ziekenhuis en in de zorg werk die kunnen wel bescherming van de heer gebruiken

Hugo {16-01} Graag gebed voor Stichting Sprank die - ook in deze bijzondere tijd - dagelijks begeleiding biedt aan bewoners met een beperking.

Hugo {16-01} Graag gebed voor alle mensen die op een bepaalde manier lijden in deze bijzondere tijd. Bijvoorbeeld omdat ze eenzaam zijn of zelf Corona hebben.

Hugo {16-01} Graag gebed voor alle mensen in de zorg die het buitengewoon druk hebben in deze Corona tijd.

Anoniem {16-01} Ik ben radeloos. Meerdere keren gedate maar nooit een klik. Ik laat alle opties open door bijvoorbeeld in te schrijven op datingsites. Het enige dat God laat weten is dat ik vertrouwen moet hebben maar ik weet niet meer wat ik op dit punt moet doen... Wel/geen actie ondernemen?

Deborah {16-01} Graag gebed voor Robert en lieve vriend van de familie in Engeland die vandaag weer erg ziek is. Hij heeft MS, zijn vrouw is overleden aan Covid en hij is erg in de war. Wij bidden voor genezing van zijn blaasonsteking.

Andika {16-01} Ik ben God dankbaar voor hoe Hij mij helpt te zien hoe ik onderdeel van Gods kerk mag zijn, in het gemis van grote samenkomsten. Hij helpt mij om Hem te vertrouwen in het proces van meer leren Gods huis te bouwen, gewoon in onze eigen woonhuizen :)

Anoniem {16-01} Ik voel me soms zo alleen Heer. Ik wil graag mijn leven met iemand delen, een relatie opbouwen en hierin leiding van U ontvangen. Dat ik ten diepste liefde mag ontvangen en delen. U bent Heer!

Anoniem {16-01} Dank U Heer dat ik zoveel moois van U mag ontdekken, dat als ik me alleen voel U er al-tijd bent! Dank U Heer dat ik niets extra's hoef te doen om uw liefde te ontvangen! U ben zo groot!

Jolanda {16-01} Lieve mensen, zouden jullie willen bidden voor Janny en haar jonge puberzoon? Vooral in deze lastige Corona-tijd waarin alles zo anders is dan anders. Bid dat zij onze lieve Vader mogen leren kennen dmv de livestreams etc... En bid aub dat er iemand op hun pad mag komen die hen mag vertellen en hen mag laten zien over de liefde van de Here Jezus❣️

Anoniem {16-01} doorbraak in een belofte die God mij persoonlijk heeft gegeven. Het betreft een relatie. God heeft belooft onze relatie te herstellen!

Maria schuur {15-01} Gebed voor dat de chemo kuren aanslaan. God is bij mij, daar wil ik op blijven vertrouwen.Het lied van Sela : Ik zal er zijn, De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.Als ik eens moet sterven , als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen,U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. vers 3 .

Anoniem {15-01} Gebed voor werk in Gods Koninkrijk

Bernhard L... {15-01} Graag gebed voor ons zoon Ruben Die toch naar pleeggezin moest voor tijdje, Ruben de draad weer op gaat pakken en dankbaar dat in christelijke gezin is gekomen dat de heer veder zorgt ook voor ons nu we zonder Ruben even moeten dat God de leegte wegneemt

Arend {10-01} Willen jullie bidden voor E, dat zij tot innerlijke rust en vrede mag komen en dat zij de onvoorwaardelijke liefde die God haar kan geven ervaart. En dat God haar bekeert en dat zij gaat geloven in Jezus als haar Heiland. Zij is anti, tegen kerken etc

Gerda Teen... {10-01} Graag gebed voor Gerrit Assies bewoner van Tamarisk (Huis waar 9 mensen met een verstandelijke beperking wonen )Gerrit is vaste bezoeker van de stadskerk Gerrit ligt in het ziekenhuis en heeft koorts en buikpijn .

Bernhard {10-01} Ik ben zo blij naar drie jaar nooit naar kerk geweest dat we fijn comulitie hebben en wat vind fijn om de stem van jezus weer te horen God dankbaar jezus 🥰

anoniem {10-01} Dat de hormonen in mijn lijf weer in balans zullen komen. Door verstoring is zwanger worden lastig en mijn emotie wisselingen heftig.

paulien {10-01} gebed voor rust in mijn hoofd en dat ik deze moeilijke tijd goed door mag komen zonder overspoeld te worden door depressieve gevoelens en gedachtes

Patrick {10-01} Heer mijn God, dank voor alle goeds dat U ons geeft!

Anoniem {04-01} Dank voor de vele mensen die voor mijn vriendin hebben gebeden. Ze is heel diep gegaan door Corona en het leek mis te gaan. Maar God heeft haar lichaam aangeraakt en echt een wonderbaarlijke aanraking gedaan. Ze mag nu het herstel ingaan en ik bid dat ze zal zien wie haar Geneesheer is!

Marloes {22-12} Bedankt voor de geboorte van onze gezonde dochter en zusje Djazmilah die middels een keizersnede is geboren. Dat ze mag opgroeien in een liefdevol huis en u mag leren kennen.

Arnoud Ste... {21-12} Dank en prijs God voor de goede fysieke fitheid en gezondheid van mijn moeder Sophia (81 jr.).

Anoniem {20-12} Graag gebed voor mijn dochter die het soms zo kwijt is in deze tijd. Ze is nog zo jong maar toch zoekt ze de verkeerde dingen oa drank. Graag rust voor haar. Haar mama

Kitty de v... {06-12} Graag gebed voor mijn vriendin Nathas waar voor een paar maand geleden een hersentumor is verwijderd is en waar nu leukemie is bij vasgestelt maandag 7 dec strart de chemo

Anna-Baukje {04-12} Vanaf vorige week maandag tm deze maandag heb ik in het ziekenhuis gelegen. De epilepsie die ik heb was ontregeld. Graag gebed voor herstel, genezing en vertrouwen in mijzelf / mijn lichaam.

Betsy {03-12} We kunnen danken dat wij ondanks alles nog zoveel in vrijheid kunnen doen. Dank Jezus voor wie U bent en voor ons gedaan hebt

Jolanda {03-12} Zouden jullie willen bidden voor Janny en haar jonge (puber)zoon . Dat zij de liefde van Jezus mogen gaan ervaren en Hem gaan aannemen als hun liefdevolle Vader. Dat zij Hem in hun leven mogen leren kennen en gaan voelen dat Hij er voor hen is en van hen houdt.

Anoniem {03-12} Gebed voor mijzelf. Ik heb last van een trauma uit mijn jeugd, en kom uit een verscheurd gezin. Ik mis een veilige familie bij wie ik terecht kan.Voel me verdrietig, ongewenst, onbegrepen en eenzaam. Ik zou graag gelovige goede vriendinnen om mij heen en gelovige vrienden om mijn man, mijzelf en dochter hebben. Ik hoop dat God hierin wil voorzien.

Margreet {03-12} Willen jullie bidden voor mij en mn gezin. Ik ben de laatste tijd erg onrustig, ik mis mensen om me heen waar ik zo even heen kan gaan. Ik voel me best eenzaam. En voor mijn zoon die elke dag buikpijn heeft. En voor alle zorgen die ik elke dag heb. Dankjewel dat jullie voor ons willen bidden.

Anoniem {02-12} Gebed voor mijn familie. Relaties zijn verbroken en binnenkort komt er ook nog nieuws bij dat mijn vader een kindje verwacht. Ik wil bidden voor begrip en liefde, dat harten beschermd mogen worden tegen pijn. Dat er vanuit liefde ook gereageerd mag worden. Bid dat er herstel mag komen en dat relaties weer hersteld mogen worden!

Juliët {02-12} Graag gebed voor mijn huwelijk dat we nader tot elkaar mogen groeien. Zowel in geloof en vooral de diepste intimiteit. Voor mijn ouders, dat ze open staan om Jezus aan te nemen tot is daar geen ruimte voor bij hun. Dat de heup operatie van mijn. Moeder snel mag plaats vinden en goed mag verlopen.

Marijke va... {02-12} Gebed voor Lisanne, 11 jaar. Heeft voor 4 weken terug één nierbekkenontsteking gehad. Na de medicatie bleek de urine nog niet goed. Nieuwe kuur gehad en nu is het nog niet in orde. Medicatie mag niet meer. Ze moet 21 december voor onderzoek naar ziekenhuis. Gebed voor genezing van blaas en urinewegen.

Anoniem {30-11} Dat de arts mee wil gaan in ons verzoek zodat we God kunnen eren met onze kinderwens

Wil jij dit ook voor je Kerkgemeente? Mail!

©2020 voor de Stadskerk